BO 2019/2020 Okręg 4 / inwestycyjne

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Remont nawierzchni i chodników ul. Starowiejskiej

Elbląg ul. Starowiejska

450.000

 DUAnie wnosi uwag.

DGNiG – pozytywnie opiniuje remont nawierzchni i chodników.

ZBK – pozytywnie.

DZD – pozytywnie.

2

Remont alejek w Parku Traugutta

Park Traugutta (wejście do parku od strony Grobli św. Jerzego)

450.000

 DUA – nie wnosi uwag.

DGNiG – nie dotyczy. Przekazać do ZZM.

ZZM – pozytywnie.

DGK – pozytywnie.

3

Modernizacja istniejącego oświetlenia wraz z budową nowych punktów świetlnych przy ciągu pieszych łączących osiedle Osiek ze Śródmieściem

Ciąg pieszy pomiędzy Al. Tysiąclecia a ul. Giermków między wieżowcami nr 8 i 10

30.000

 DUA – nie wnosi uwag.

DGNiG – nie dotyczy.

DZD – nie dotyczy. Przekazać do ZBK.

ZBK – pozytywnie – warunkowo.

4

Przebudowa chodnika przy blokach nr 4,6,8 przy al. Tysiąclecia

Wieżowce przy Al. Tysiąclecia 8,6,4 dz. 322/36 obręb 15 w Elblągu

100.000

 DUA – nie wnosi uwag. Brak mpzp.

DGNiG – pozytywnie.

DZD – nie dotyczy. Przekazać do DGNiG.

ZBK – pozytywnie.

5

Remont z przebudową części pasażu przy ul. 1 Maja

Ul. 1 Maja – działka nr 186/6

370.000

 DGNiG – pozytywnie

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – przekazano do DGNiG.

6

Modernizacja chodnika, schodów przy Żłobku przy ul. Zajchowskiego

Elbląg ul. Zajchowskiego – chodnik, Żłobek - schody

50.000

DUA – brak mpzp. Nie wnosi uwag.

DZD - przekazano do DGNiG, ZBK w części działki 8/14

ZBK – pozytywnie. Dot. granicy działki nr 8/14(chodnik)

DGNiG – pozytywnie.