Zadanie nr 5

Wykonanie chodnika od Osiedla przy Młynie do ul. Wyżynnej
Autorzy: Zdzisław Wróblewski, Hanna Charłampowicz i Elżbieta Kłosowska

9 kwietnia 2013 roku ogłoszone zostało zamówienie na wyłonienie wykonawcy robót.

Wykonawca został wyłoniony i zrealizował prace. W związku z tym, że zostało trochę pieniędzy, wykonanych zostanie dodatkowe 100 metrów chodnika w kierunku Szkoły Podstawowej. Dodatkowe prace wykonano w sierpniu.