Zadanie nr 2

Wybudowanie placu zabaw dla dzieci, ul. Daleka i ul. Peryferyjna, 349 głosów

a) przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie placu zabaw – do 29 sierpnia;
b) opracowanie dokumentacji i realizacja dostawy i montażu urządzeń zabawowych – do 30 października.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zwyciężył wniosek na wybudowanie placu zabaw na działce 15/2 obr. 30. Teren ten jest zalesiony i wymaga wycinki drzew, której koszt jest bardzo wysoki. Na spotkaniu Wnioskodawcy wystąpili z propozycją zmiany lokalizacji placu zabaw na działkę nr 65 obr. 30. Działka ta nie wymaga wycinki drzew i położenie tego terenu jest bardziej bezpieczne dla przebywających tam dzieci. Teren ten jednak należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. W związku z tym, trwa procedura uzyskania ww. terenu pod plac zabaw, który będzie bardziej funkcjonalny i bezpieczny. Po uzyskaniu prawa własności do terenu, ogłoszone zostanie zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie placu zabaw przy ul. Dalekiej i Peryferyjnej w Elblągu. Aktualnie oczekujemy na decyzję Agencji Nieruchomości Rolnych ww. sprawie. W dniu 08.07.2014 r. odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą w celu ustalenia oczekiwań dotyczących placu zabaw. Sporządzony został wykaz urządzeń zabawowych, które zostaną zamontowane na planowanym placu zabaw.  

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 22.12.2014 r

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne teren przylegający do placu zabaw będzie uporządkowany po zimie.