BO 2019/2020 Okręg 5 / inwestycyjne

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej

Elbląg ul. Sochaczewska, Dz. Nr 513/4

100.000

DUA – nie wnosi uwag.

DGNiG – nie dotyczy.

DZD – pozytywnie.

2

Aktywne przejście dla pieszych – czujniki ruchu, punktowe elementy odblaskowe, biało-czerwone pasy, znaki drogowe z lampkami led, nawierzchnia antypoślizgowa

Elbląg, ul. Mickiewicza – róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza – róg ul. Wojska Polskiego

160.000

DI – nie dotyczy.

DZD – pozytywnie.

 

3

Odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej

Al. Grunwaldzka na odcinku od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego (po stronie północnej)

450.000

 

DUA  - nie wnosi uwag.

DGNiG – nie dotyczy.

DZD – pozytywnie.

 

4

Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komeńskiego

Ul. Kochanowskiego (odcinek ul. Sadowej do ul. Komeńskiego)

230.000

DUA – nie wnosi uwag. Brak mpzp.

DGNiG – nie dotyczy.

DZD  - pozytywnie.

 

5

Naprawa/wymiana nawierzchni alejek w parku im. Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, między ulicami Mickiewicza – Żeromskiego”

Park Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego między ul. Mickiewicza i Żeromskiego

450.000

DUA – nie wnosi uwag.

ZZM – pozytywnie. .

DGK – pozytywnie.

6

BOisko w parku

Elbląg, ul. Lotnicza –

250.000

 DGNiG – nie dotyczy.

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – nie dotyczy.

DI – pozytywnie.

7

PARK przy PARKingu  

Elbląg ul. Lotnicza

200.000

DGNiG – nie dotyczy.

DZD – nie dotyczy.

ZZM – pozytywnie.

DGK – pozytywnie.

DI – nie dotyczy.

8

Remont chodnika wzdłuż ulicy Morszyńskiej

Elbląg, ul. Morszyńska (od Grunwaldzkiej do Pabianickiej)

450.000

DUA – nie wnosi uwag.

DGNiG – nie dotyczy

DZD – pozytywnie.

9

Projekt i wykonanie zatoki autobusowej na przystanku przy ul. Łęczyckiej, usytuowanym obok bramy wjazdowej do Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód

Elbląg, ul. Łęczycka, obręb 19, działka 73/2 (droga przy ul. Łęczyckiej)

275.000

DUA – nie wnosi uwag.

DGNiG – nie dotyczy.

DZD – pozytywnie.

DI – nie dotyczy.

DBiZK – pozytywnie.