BO 2020/2021 Okręg nr 2 Małe

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO Nr 2  Mały projekt

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

 

„Rodzina
w formie” – organizacja imprezy sportowo-integracyjnej

 

Elbląg,
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1

10.000

DSPiR - pozytywnie.

Zorganizowanie imprezy sportowo-integracyjnej, a tym samym upowszechnienie zdrowego stylu życia poprzez edukację oraz wprowadzenie działań jakimi są sport i rekreacja wpłynie na zwiększanie świadomości kształtowania poczucia odpowiedzialności za zdrowie w społeczności lokalnej. Takie działania są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców.

2

 

Elbląskie wieczory z Arką Gier (3 spotkania przy grach planszowych – turnieje i zabawy z nagrodami)

 

Elbląg,
Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Korczaka 34

10.000

DSPiR - pozytywnie.

Celem projektu jest organizacja turniejów gier planszowych z udziałem mieszkańców Elbląga. Gry planszowe niosą ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń, bawią, a także rozwijają wyobraźnię, uczą przewidywania, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności. Warto zauważyć, że ww. projekt będzie sprzyjał pogłębianiu relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi.
DPKiT - pozytywnie.
Wnioskodawca zamierza zorganizować na terenie SP 11 trzy imprezy otwarte poświęcone grom planszowym, konkursom oraz zabawom dla najmłodszych oraz turnieje gier z nagrodami. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazuje na elementintegracji i edukacji poprzez zabawę.