Okręg nr 1

W Okręgu nr 1 zwyciężyły trzy zadania:

  1. Międzypokoleniowe podwórko, plac zabaw dla dzieci. Osiedle Zawada, Aleja Odrodzenia (Działka nr 44/6), 983 głosy
  2. Wykonanie chodnika od ul. Mazurskiej do ul. Szarych Szeregów (lewa strona) i od ul. Mazurskiej do ul. Wiejskiej (prawa strona), 636 głosów
  3. Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów. Park Modrzewie (warunkiem realizacji jest uzyskanie zgody Konserwatora Zabytków), 926 głosów