EDYCJA 2020/2021

Uchwała nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=2360 

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.204.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2020 r.stwierdzające nieważność części uchwały nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=2361 

Uchwała nr XII/375/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budzetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=3002