BO 2020/2021 Okręg nr 3 Małe

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO Nr 3  Mały projekt

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

„Sportowym krokiem”

 

Elbląg,
ul. Agrykola 6
Szkoła Podstawowa
nr 3

 

10.000

DSPiR - pozytywnie.

Wnioskodawca planuje zorganizowanie w Elblągu cyklu sportowych zmagań dla dzieci w klasach I-V szkół podstawowych zakończonych „I Memoriałem Marianny Biskup” . Realizacja ww. projektu przyczyni się do powiększenia oferty Sportowej Szkoły r. Podstawowej nr 3, która istnieje od września
r. dla mieszkańców Elbląga i przez to sprawi, że mocniej zaistnieje ona w świadomości lokalnej społeczności.
DPKiT - nie dotyczy.

2

 

„Spotkanie z Mistrzem”

 

 

Elbląg,
ul. Agrykola 6
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

 

10.000

DSPiR - pozytywnie.

Wnioskodawca planuej zorganizowanie w Elblągu spotkań z osobami, które odnosiły w życiu sukcesy, między innymi na arenach sportowych. Takie spotkania są idealną okazją do zachęcenia młodych ludzi do regularnej aktywności fizycznej,zainteresowania ich konkretną dyscypliną sportową, a także rozpoczęcia systematycznych treningów. To również pokazywanie wzorców godnych naśladowania i wskazywanie przez nich drogi do sukcesu. Realizacja ww. projektu przyczyni się do powiększenia oferty Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, która istniej od września 2018r., dla mieszkańców Elbląga i przez to sprawi, że mocniej zaistnieje ona w świadomości lokalnej społeczności.

DPKiT - nie dotyczy.

DE - pozytywnie.

zadanie to wkomponuje się w działania szkół na rzecz integracji społeczności lokalnej i mają na celu budowanie dobrych relacji sąsiedzkich z mieszkańcami miasta Elbląga pogłębiając więzi rodzinne i towarzyskie. Założenia przedstawione we wniosku stanowią wartościową alternatywę dla spędzania czasu wolnego przed telewizorem i komputerem i są doskonałą rozrywką dla całej rodziny.