Zadanie nr 1

Oświetlenie na obszarze zielonym między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego
Autorka: Patrycja Nieczuja-Ostrowska

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie dokumentacja została złożona do akceptacji na ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej). Po uzyskaniu opinii uzgadniającej, dokumentacja zostanie przekazana do Departamentu Urbanistyki i Architektury w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Jednocześnie rozpocznie się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
Przetarg na wykonanie prac budowlanych został ogłoszony 24 września. Wykonawca inwestycji został wyłoniony 22 października. Będzie to firma ELMAR-ELECTRIC Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe Marek Szmigiel.
Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 45 dni na wykonanie zadania. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się tutaj.

 Oświetlenie i monitoring placu między ul. Mickiewicza a Żeromskiego zostały uruchomione 13 grudnia 2013 roku.