BO 2020/2021 Okręg nr 3 Negatywne

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 3
Zaopiniowane negatywnie (Departamenty/Referaty/jednostki organizacyjne)

Wnioski zaopiniowane negatywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez Departament/Referat

1

 

Ogród zmysłów (sensoryczny)-wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez interakcję z przyrodą

 

Elbląg,
ul. Chopina 30.
nr 175

470.000

DGNiG-negatywnie.
Działka oddana w trwały zarząd dla Specjalnego Ośrodka Szkolnego Wychowawczego nr 1.

DUA-nie wnosi uwag.
Obowiązuje mpzp nr.5, jednostka A3:funkcja mieszkalna wielo- i jednorodzinna.

DGM-nie dotyczy.

ZZM-nie dotyczy.

DI-pozytywnie.
Inwestycja celowa.
SOSW nr 1-pozytywnie.
Ogród Zmysłów(sensoryczny)-wspiaranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez interakcje z przyrodą w zamyśle projektodawców będzie wspierał w sposób wielosensoryczny deficyty dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

2

Rewitalizacja podwórka przy ul. Kościuszki 8-14

Elbląg,

Ul. Kościuszki 8-14 nr dz.272/1

 

DGM- nie dotyczy.

DZD-nie dotyczy.

DGNiG-pozytywnie.
DUA-nie wnosi uwag.
Na wskazanym terenie brak jest obowiązującego mpzp.
ZBK-negatywnie.
Wskazana działka jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej ze wspólnotą mieszkaniową przy ul. Kościuszki 8-14.Realizacja zamierzenia nie miałaby charakteru publicznego. Teren wykorzystywany jest wyłącznie na potrzeby mieszkańców budynku przy ul. Kościuszki 8-14.

3

 

Wykonanie drogi dojazdowej wraz z jej utwardzeniem do przejazdu samochodów osobowych i ciężarowych

Elbląg,
nr ewid. 217/3, 217/4,217/1

 

DUA- Mpzp nr 20 – teren na potrzeby docelowych rozwiązań komunikacyjnych (jednostka”4”)- zgodnie z mpzp.

Działka nr 2173 częściowo zagospodarowana łącznie z przyległymi prywatnymi nieruchomościami zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi (dz.219/16,219/13).
DZD-negatywnie.
Ze względu na małą szerokość wydzielonego terenu. Rozwiązaniem problemu będzie nabycie przez Gminę Miasto Elbląg działki 219/3, obręb 9, co zapewni skomunikowanie ROD z drogą publiczną.

4

 

Rozbudowa siłowni w parku Traugutta o bramy do streetworkout

 

Elbląg,

Dz. 209/9

100.000

DUA-nie wnosi uwag.

Obowiązuje mpzp nr 27, jednostka 2P-zielona przestrzeń rekreacyjno-parkowa.

ZZM-pozytywnie.

Jego realizacja poszerzy ofertę sportowo-

rekreacyjną parku.
DGM-pozytywnie.
Rozbudowa siłowni o bramy do streetworkout poszerzy ofertę sportowo-rekreacyjną parku Traugutta.
DI-negatywnie.
Podobny obiekt będzie w pobliskim Parku Dolinka.

5

 

Raptor – brama treningowa

 

Elbląg,

Dz. 226/5

100.000

DUA-nie wnosi uwag.

Obowiązuje mpzp nr 27,jednostka ZP-zielona przestrzeń rekreacyjno-parkowa
DGNiG-nie dotyczy.
ZZM-pozytywnie.
Jego realizacja poszerzy ofertę sportowo-rekreacyjna parku.
DGM-pozytywnie.
Realizacja zadania poszerzy ofertę sportowo-rekreacyjną parku.
DI-negatywnie.
Podobny obiekt będzie w pobliskim Parku Dolinka.