Okręg 4

Naprawa chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3–5, 6–7.

  wniosek

autor: Jerzy Budrewicz