BO 2018/2019 Okręg 2 / odrzucone

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 2

Wnioski odrzucone

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

Stanowisko Komisji

1.

„Jar” Kłoczowskiego

(budowa boiska do piłki nożnej i montaż ławek)

Teren zielony (działka nr 13/2) przy ul. Kłoczowskiego

 

 

 

 

550.000

RGK – pozytywnie.

ZZM – pozytywnie.

Wysłano do DI celem oszacowania kosztów

DI – pozytywnie. (przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania BO). Koszty oszacowany na 550.000 zł

- boisko do piłki nożnej i koszykówki 22mX44m z nawierzchnią poliuretanową i piłkochwytami wys. 6m (tylko za bramkami) – koszt około 490.000 zł

- chodniki i mała architektura w postaci koszy na śmieci i ławeczek – około 60.000 zł

Realizacja zadnia przekracza kwotę przeznaczoną w BO

2.

Zielone multiboisko. (Ogrodzone boisko, nasadzenia drzew i krzewów, plac zabaw dla starszych dzieci, wybieg dla psów)

Ul. Kłoczowskiego (dz. Nr 13/2)

780.000

DI – pozytywnie. (przekracza kwotę na realizację zadania)

a)    boisko do piłki nożnej i koszykówki (22mx44m) z nawierzchnią poliuretanową i piłkochwytami wys. 6m i 4m, zagospodarowaniem terenu w ławeczki – opinia pozytywna – koszt około 540 000 zł

b)    plac zabaw dla starszych dzieci – koszt około 200 000 zł

c)    wybieg dla psów (ogrodzenie, ławeczka, kosze na psie odchody) o powierzchni ok. 300 m2, bez urządzeń zabawowych – koszt około 40 000 zł. Nasadzenie drzew i krzewów powinien wycenić ZZM.

ZZM powinien również wydać opinię co do zasadności budowania wybiegu dla psów, ponieważ będzie administratorem terenu i na ZZM spocznie obowiązek utrzymania czystości na terenie wybiegu.

 Realizacja zadania przekracza kwotę przeznaczoną w BO