Wnioski 2015

Decyzją Prezydenta, w głosowaniu część pomysłów złożonych dla poszczególnych okręgów, ze względu na ich szerszy charakter, zostało przeniesionych do inicjatyw ogólnomiejskich. Również część wniosków zgłoszonych jako inicjatywy ogólnomiejskie, z racji lokalnego zasięgu, zostało przeniesione do właściwych okręgów. Wnioski, które zawierały propozycje realizacji tych samych lub bardzo podobnych zadań, połączono w jedno działanie.

Okręg nr 1
1. Wykonanie chodnika na ul. Odrodzenia, osiedle Zawada, Elbląg
2. Remont wieży widokowej w etapach, Park Modrzewie
3. Modernizacja chodnika, Aleja Odrodzenia, Osiedle Zawada
4. Budowa oświetlonego parkingu dla mieszkańców przy ulicy Rechniewskiego/Okrzei/Brzeskiej
5. Budowa parkingu dla samochodów osobowych. Plac zamknięty ulicami Brzeska, Okrzei, Rechniewskiego
6. Międzypokoleniowe podwórko z placem zabaw i siłownią. Róg ulic Obrońców Pokoju  i Robotniczej  ( działka nr 445/3)
7. Ogrodzony plac zabaw dla psów. Park Modrzewia
8. Rewitalizacja parku modrzewie
9. Remont ulicy i chodnika przy ul.Portowej
10. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Płk. Dąbka/Niepodległości/ Obrońców Pokoju
11. Wykonanie modernizacji terenu pętli autobusowej na ul. Odrodzenia.
12.  Zagospodarowanie terenu "niby" placu zabaw na ulicy Wiejskiej między blokami 19,23,24 oraz przychodnia "Zawada"
13. Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców budynków przy ul. Brzeskiej 30, Okrzei 23-25-27 oraz Okrzei 29-31 z zagospodarownaiem terenu zielonego graniczącego z ruchomą trasą przy ul. Brzeskiej.(złożono 68 wniosków)
14. Wymiana nawierzchni asfaltowej na chodnik wzdłuż ul. Odrodzenia (od strony ul. Nalazków) wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem zieleni w celu rekreacyjno-wypoczynkowym mieszkańców (ławeczki i stoliki drewniane, pergole, kosze na śmieci). 
15. Budowa ekranów akustycznych przy dyskotece Oxiden przy ul. Browarnej. 
16. Rekreacja i kultura dla młodszych i starszych w Okręgu 1 poprzez ustawienie estrady w Parku Modrzewie i budowę placu zabaw przy ul. Brzeskiej. 
17. Remont ulicy Okrzei (drugiej jej połowy). 
18. Wybudowanie nowej drogi łączącej ulicę Rechniewskiego z ulicą Browarną - etap I - projekt. 
19. Zmiana sygnalizacji świetlnej polegająca na dodaniu możliwości warunkowego skrętu w prawo z ulicy Okrzei w ulicę Robotniczą.
20. Aranżacja terenu wokół wieży widokowej i wieży widokowej w parku Modrzewie. 
21. Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych, ul. Jaśminowa.
22. Przebudowa chodników i wykonanie miejsc postojowych przed budynkami mieszkalnymi, ul. Rechniewskiego 1-33

Okręg nr 2

1. Budowa drogi, ul. Nowogrodzka
2. Plac zabaw dla dzieci, Elbląg, Dąbrowa I
3. Rozbudowa parkingu przy budynku Legionów 14
4. Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej od ul. Okrężnej wzdłuż ul. Fromborskiej za Krasny Las
5. Plac zabaw, Elbląg Dąbrowa, róg Królewieckiej i Bukowa (złożono 2 wnioski)
6. Wykonanie dywanika asfaltowego drogi dojazdowej do budynków ul. Legionów 10, 12, 14
7. Usunięcie ubytków w nawierzchni drogi do budynków ul. Legionów 10, 12, 14, naprawa "dziur"
8. Budowa placu zabaw dla dzieci przy budynku Legionów 12
9. Odnowienie i w części budowa trasy spacerowej wzdłuż ulicy Okrężnej
10. Parking i plac zabaw, róg Królewieckiej i Fromborskiej
11. Modernizacja chodnika na ul. Leszczyńskiego, osiedle Nad Jarem, Elbląg
12. Oświetlenie drogi, Witkiewicza, Elbląg
13. Modernizacja istniejącego placu zabaw i rozbudowa o nowe elementy, Park Kajki
14. Przez historię do tożsamości i przedsiębiorczości. Pętla tramwajowa przy ulicy Ogólnej
15. Plac zabaw ul. Fromborska 1,3,5,7,9,11
16. Budowa Placu Zabaw przy blokach na Alei Józefa Piłsudskiego 11,13
17. Modernizacja skrzyżowania i wymiana nawierzchni asfaltowej skrzyżowania oraz odcinka drogi. Skrzyżowanie ul. Fromborskiej i ul. Okrężnej oraz odcinek drogi ul. Okrężnej od ul. Fromborskiej do ul. Nowogródzkiej (łącznie z wjazdem ), część druga wniosku 
18. Rondo na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Niepodległości 
19. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Okrężnej
20. Zmiana organizacji ruchu, Elbląg ul. Fałata
21. Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie zielonym przy ul. Rydla 3
22. Budowa zespołu boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej. Elbląg,ul Kłoczowskiego nr działki 13/2, zał. nr 1, zał. nr. 2
23. Budowa ścieżki rowerowej i pieszej wzdłuż ulicy Okrężnej
24. Wykonanie nawierzchni (asfaltu) wraz z chodnikami wzdłuż ulicy Szczecińskiej ( od Modlińskiej do Szucha)
25. Część II - Całkowity remont nawierzchni (płyt) ulicy Szucha od ul. Szczecińskiej do Niepodległości
26. Część I - Budowa odcinka drogi od skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Szucha do skrzyżowania ul. Szucha z ul. Szczecińską
27. Budowa ścieżki rowerowej Dąbrowa II, Elbląg do ul. Fromborskiej.
28. Modernizacja parkingu na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego oraz Jana III Sobieskiego
29. Położenie chodnika i wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. Królewieckiej od odcinka Fromborska do Dąbrowa-Elbląg
30. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Piotra Kłoczowskiego w Elblągu.
31. Remont chodnika. 
32. Utworzenie monitorowanego i ogrodzonego wybiegu dla psów w Parku Kajki
33. Utworzenie placu zabaw dla społeczności szkolnej SP 15 i osiedlowej (złożono 2 wnioski)
34. Budowa ciągu komunikacji pieszej wraz ze ścieżką rowerową (Królewiecka do Fromborskiej) (złożono 2 wnioski) 
35. Teren do ćwiczeń na świeżym powietrzu, teren zielony przy ul. Kłoczowskiego.
36. Ścianka tenisowa w Parku Kajki. 
37. Poszerzyć jezdnię przy budynkach mieszkalnych o dwie trelinki oraz wykonać parking przy tej jezdni (ul. Świerkowa)
38. Wykonanie utwardzonej powierzchni drogi przejazdowej między ulicą Żyrardowską a Suwalską, droga dojazdowa do budynków mieszkalnych Żyrardowska 64A, B, C, D
39. Parking dla samochodów ul. Fromborska 5, 7, 11, 15
40. Budowa "Miejsca dla dzieci do zabaw piłką". Prostokątny, duży, pusty plac zieleni usytuowany między ulicami Rydla, Legionów, a nowo powstałym osiedlem domów wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego
41. Remont chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej ul. Królewiecka, Okrężna 
42. Budowa boiska sportowego w szkole nr 15 przy ulicy Modlińskiej.
43. Pojemniki na odpady przy ul. Brzechwy; chodnik przy ul. Królewieckiej

Okręg nr 3

1. Remont ulicy i chodników przy ul. M.C. Skłodowskiej
2. Remont drogi dojazdowej osiedlowej między budynkami (od strony ul Kościuszki do parkingu wewnątrz osiedlowego przy budynkach należących do spółdzielni "Jutrzenka") i utworzenie dodatkowego małego parkingu przy tej drodze
3. Zagospodarowanie zaniedbanego pasa zieleni przy starych kortach tenisowych przy ul. Oliwskiej - utworzenie ścieżek spacerowych i ławeczek, wmontowanie elementów z drewna do mini toru przeszkód, sprzęty do ćwiczeń. Dodatkowo należałoby wyremontować wymienione korty tenisowe i plac do koszykówki
4. Założenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kościuszki przy wieżowcach i większego parkingu przy ul. Kościuszki za ostatnim wieżowcem
5. Parking, północno-wschodni skraj ul. Kwiatowej
6. Remont ul. Różanej
7. Sygnalizacja świetlna Robotnicza, Jaśminowa, Brzozowa. Położenie nowej nawierzchni w pasażu ul. Gwiezdnej. Remont nawierzchni chodnika i jezdni ul. Dolnej 
8. Remont dróg i chodników. Elbląg ul. Pilgrima
9. Budowa boiska i placu zabaw. Elbląg ul. Władysława IV - Nowowiejska- Pilgrima - Bażyńskiego
10. Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego
11. Rewitalizacja terenu przy ul. Królewieckiej 118-122 A 
12. Uporządkowanie terenu Elbląg ul. Robotnicza - Okrzei - Daszyńskiego - Próchnika
13. Remont odcinka ulicy Piechoty. Od skrzyżowania ul. Piechoty z ul. Kościuszki, do wjazdu na tzw. "osiedle wojskowe", na wysokości budynku przy ul. Piechoty 7c ( do momentu, kiedy zaczynają się tzw "kocie łby")
14. Budowa siłowni i wybiegu dla zwierząt
15. Budowa miejsc parkingowych pomiędzy blokami ulicy Gwiezdnej 1-20
16. Siłownia na świeżym powietrzu. Park przy ul. Traugutta i ul. Oliwskiej - druga strona kortów, plac zieleni ( dawny teren do gry w piłkę). W chwili obecnej nierówny teren zielony, gdzie zbiera się jesienią woda.
17. Remont chodnika wzdłuż ul. Kopernika. 
18. Remont chodnika w ciągu ulicy Królewieckiej, na odcinku od ul. Pionierskiej do ul. Płk Dąbka
19. Rewitalizacja chodnika przy ulicy Sienkiewicza ze ścieżką rowerową i zatoczką autobusową
20. Modernizacja ulicy Donimirskich
21. Budowa parkingów przy ulicy Barona. 
22. Wykonanie oświetlenia, modernizacja terenu. 
23. Naprawa nawierzchni drogi przy ulicy Daszyńskiego.
24. Budowa sygnalizacji świetlnej: skrzyżowanie ulic Brzozowa, Robotnicza, Jaśminowa
25. Ogrodzenie placu zabaw w Parku Dolinka i ogrodzenie dostępu do rzeczki 
26. Wykonanie zatok postojowych, ul. Barona.
27. Przeniesienie przystanku autobusowego z ulicy Bema 39 (złożono 3 wnioski)
28. Remont otoczenia przed budynkiem nr 20 -30 od strony ul. Jaśminowej. 
29. Remont chodnika (deptaka) wzdłuż ul. Nowowiejskiej. 
30. Remont chodnika przy pawilonach od poczty do końca pawilonów przy ul. Nowowiejskiej (złożono 3 wnioski)
31. Remont chodnika wzdłuż ulicy Moniuszki. 
32. Budowa sygnalizacji świetlnej, skrzyżowanie ul. Brzozowej, Robotniczej i Jaśminowej. 
33. Remont nawierzchni oraz powiększenie powierzchni istniejącego parkingu przynależnego do wieżowców przy ul. Kościuszki  25 i 27 w Elblągu. + załącznik do wniosku 
34. Budowa parkingu samochodowego przy ul. Jana Bażyńskiego 21-29. 
35. Remont chodnika w ciągu ulicy Kościuszki - od ronda Agrykola do skrzyżowania z ulicą Wspólną. 
36. Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej do budynków położonych przy ul. Moniuszki 44B, 44A, 44 i 46-58 oraz wykonanie oświetlenia drogi.  + druga strona wniosku 
37. Naprawa nawierzchni i chodników ul Chopina (początkowe numery tzw. "patelnia"
38. Rewitalizacja fontanny i nowe ławki w parku przy Władysława IV; Boisko wielofunkcyjne międzyszkolne  typu Orlik.
39. Próg zwalniający na ul. Jaśminowej.
40. Przebudowa parkingu u zbiegu ulic Robotniczej i Brzozowej.
41. Remont nawierzchni ulicy Daszyńskiego oraz wjazdu i wyjazdu przy ulicy Próchnika 
42. Realizacja nowej nawierzchni jezdni dróg zlokalizowanych przy ul. Cichej, Żeglarskiej i Owocowej wraz z wyrównaniem i realizacją nowej nawierzchni przyległych do nich chodników.
43. Modernizacja terenu przy ulicy Barona (wersja poprawiona)

Okręg nr 4

1. Plac zabaw dla dzieci, dz. 247/3, obręb 15 - park, Plac Wolności
2. Remont drogi dojazdowej/osiedlowej, Elbląg, ul. 12-Lutego 16
3. Remont chodnika i nawierzchni bitumicznej ulicy Trybunalskiej
4. Plac zabaw (Trybunalska 14-15, Zielona, Słoneczna 2, Kosynierów Gdyńskich 12-13)
5. Budowa miejsc postojowych z miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Zagospodarowanie terenu zielonego podwórka. Wspólny plac (podwórko) przylegające do budynków Królewiecka 49, Królewiecka 51 oraz działki ewidencyjnej nr 49
6. Remont drogi dojazdowej/osiedlowej, ul. 12 Lutego 16-20 (złożono 4 wnioski)
7. Budowa parkingu. Elbląg przedłużenie ul. Kos.Gdyńskich w kierunku ul. 12-ego Lutego 
8. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z boiskiem do mini koszykówki oraz wymiana nawierzchni boiska sportowego, bieżni i skoczni w dal. Teren Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu, ul Szańcowa 2 (złożono 121 wniosków)
9. Budowa osiedlowego placu zabaw. Elbląg ul. Traugutta, Kos. Gdyńskich i Słoneczna.
10. Naprawa jezdni i chodnika od ulicy Słonecznej do Nowowiejskiej
11. Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej ul. Grunwaldzka
12. Rewitalizacja podwórka. ul. Trybunalska 
13. Oświetlenie wewnętrznej drogi przy ul. Tysiąclecia (wzdłuż wieżowców)  
14. Wykonanie chodników oraz ustawienie estetycznych ławeczek i koszy na śmieci w małym parku na skraju ulic: Giermków i Rycerskiej (Śródmieście) 
15. Zaprojektowanie i wykonanie pomnika pt. "Elbląska handlarka" na cokole granitowym, postaci naturalnej w towarzystwie gąsek.
16. Zaprojektowanie, wykonanie oraz usadowienie w Elblągu pomnika pt. "Ojciec Franciszkanin Andrzej Czesław Klimuszko".
17. Bezpieczna droga do szkoły. +  Bezpieczna droga do szkoły-część 2. 
18. Wymiana nawierzchni ul. Polna - Stefczyka. 
19. Założenie studzienki kanalizacyjnej odpływowej na łuku drogi wewnętrznej ul. Janowskiej i Rycerskiej.
20. Modernizacja chodnika po prawej stronie na ul. Aleja Tysiąclecia. 
21. Modernizacja chodnika przed budynkiem przy ul. Diaczenki 9-13
22. Bezpieczna droga do szkoły (droga przy SP12)
23. Rekultywacja Placu Wolności.
24. Przyjazne podwórko wielopokoleniowe na tyłach hotelowca przy ul. Zw. Jaszczurczego 
25. Wał przeciwpowodziowy od ul. Grochowskiej 35 do ul. Warszawskiej. 
26. Centralne ogrzewanie w mieszkaniach na ul. Wyspiańskiego. 
27. Modernizacja toru wrotkarskiego i boiska szkolnego - II etap. ul. Zajchowskiego + wniosek 2 strona wniosku + załącznik 
28. Likwidacja "górki" należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu
29. Naprawa chodnika i drogi dojazdowej ora wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż budynków położonych przy ul. Mącznej 3-5, 6-7. 
30. Bursztynowy Port - Wyspa Spichrzów. 
31. Naprawa nawierzchni drogi wewnętrznej oraz budowa parkingu na ok. 30 miejsc.
32. Rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. Traugutta.
33. Remont chodnika przy ul. Zacisze. (złożono 2 wnioski)
34. Wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ulic Klasztornej i Kuśnierskiej.
35. Powiększenie istniejącego parkingu dla samochodów, modernizacja chodnika oraz zagospodarowanie podwórka przy ulicy Romualda Traugutta 73-74.
36. Chodnik i zagospodarowanie drogi ul. Grochowska
37. Remont ul. Wyspiańskiego 
38. Kontynuacja III etap planu zagospodarowania terenu na zagospodarowanie terenu zielonego przy placu zabaw ul Teatralna, wykonanie miejsc postojowych, chodników i dojścia do budynku ul. Odzieżowa 8, 9,10,11

Okręg nr 5

1. Uzupełnienie braków chodnikowych na ulicach: Olkuska i Łomżyńska oraz wykonanie parkingu na placyku przy ul. Olkuskiej
2. Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego na osiedlu Przy Młynie
3. Budowa oświetlenia, miejsc postojowych oraz modernizacja obecnych miejsc postojowych, Rybna 29, Panieńska 10 oraz odcinek Dojazdowej. Działki o numerach 10, 4/1 oraz 11
4. Wykonanie nowej nawierzchni ulic. Elbląg, ul. Wyżynna i Podchorążych, obręb 18, dz. 381/1, obręb 18, dz. 195
5. Wykonanie utwardzonej nawierzchni wjazdu pod budynek i naprawa chodnika, Łęczycka 26, Elbląg
6. Bieg po zdrowie. Park pomiędzy ulicami Mickiewicza i Żeromskiego
7. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - ulica Lotnicza. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni, wzrost ładu przestrzennego i estetycznego, poprawa bezpieczeństwa (bezdomni), stworzenie miejsc do spędzania czasu wolnego. Zachodzi kompatybilność z sąsiednią działką 5/150, na którą również został złożony wniosek. Powyższe jest w zgodzie z lokalnym programem Rewitalizacji Miasta Elbląga na lata 2007-2020 (złożono 2 wnioski)
8. Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Łódzka-Kielecka; pętla autobusowa wraz z parkingiem
9. Ogrodzenie basenu przeciwpożarowego przy ul. J. Dąbrowskiego w E-gu, budowa placu zabaw dla dzieci
10. Budowa bezpiecznego placu zabaw. Podkowa ul. Kilińskiego 47, Kilińskiego 47a, Kilińskiego 41-45
11. Remont ulicy B. Prusa w Elblągu
12. Przez sport do zdrowia. Budowa hali namiotowej na terenie Gimnazjum nr 7 jako pełnowymiarowej sali sportowej dla młodzieży uczącej się i mieszkającej na Zatorzu. 
13. Chodnik i zatoczki do parkowania. ul. Ogrodowa
14. Wykonanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie Mickiewicza-Ogrodowa
15. Modernizacja drogi na ulicy Daleka (peryferyjna)
16. Modernizacja chodnika ul. Grottgera
17. Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego 
18. Zatorze, bezpośrednio przed głównym wejściem do kościoła Trójcy Świętej, filii Urzędu Pocztowego, sklepu spożywczego i budynku ZBK zrobienie nawierzchni utwardzonej w postaci chodnika, parkingu oraz drogi dojazdowej. 
19. Remont chodnika w ciągu ul. Skrzydlatej, od ul. Idzikowskiego do ul. Łódzkiej
20. Modernizacja terenu rekreacyjno-parkowego przy ul. Lotniczej, obok Gimnazjum nr 7 
21. Ulica Lotnicza (Gimnazjum nr 7) - budowa miejsc postojowych (zielonych miejsc postojowych). 
22. Budowa ścieżki rowerowej wraz z modernizacją chodnika w ciągu Alei Grunwaldzkiej - etap I 
23. Przebudowa chodnika na ulicy Grottgera - etap II 
24. Wykonanie nowej nawierzchni odcinka ulicy nigdy nie remontowanej tzn od chwili zbudowania tzn od 1936-1937 roku (ul. Słowackiego) 
25. Udostępnienie schronu przy ul. Mickiewicza dla zwiedzających 
26. Budowa zatoczki autobusowej - ul. Sienkiewicza 
27. Remont chodnika i wykonanie wiaty dla przystanku autobusowego, ul. Grottgera.
28. Utwardzenie części ul. Wyżynnej wraz z placem przed kościołem przy ul. Wyżynnej. 
29. Plac zabaw + bieżnia na terenie SP 16 ul. Sadowa 
30. Odnowienie ścieżek na zieleńcu miejskim między ulicą Mickiewicza a Żeromskiego.
31. Remont chodników przy ul. Morszyńskiej.
32. Wykonanie parkingów wzdłuż ulicy A. Fredry po stronie ogródków działkowych. 
33. Park rekreacyjny dla osób starszych (złożono 2 wnioski)
34. Miejsce rekreacji i wypoczynku, plac między wieżowcami przy ulicy Malborskiej 80-90 (obok placu zabaw dla dzieci)

Zadania ogólnomiejskie
1. Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Parku Traugutta
2. Skrzyżowanie z ruchem okrężnym zwanym rondem, Elbląg skrzyżowanie ul. Grottgera (nr 509) z ul. Rawską i Łęczycką
3. Modernizacja i zagospodarowanie wydzielonego i monitorowanego obszaru w Miejskim Parku im. M. Kajki na wybieg
4. Park dla psów (Dog Park). Park Modrzewia (od strony ulicy Mazurskiej), Park Kajki, Park Dolinka (od strony odkrytego basenu). Każdy inny park w Elblągu (np. teren byłego poligonu wojskowego przy ulicy Łęczyckiej), część druga wniosku
5. Emeryt internetowy i elblążanin online, część druga wniosku
6. Likwidacja przejść dla pieszych dwuetapowych - zastąpienie ich standardowym przejściem jednoetapowym
7. "Zielona fala" dla zmotoryzowanych, ul. Ogólna (od ul. Odrodzenia do Fromborskiej), ul. Płk. Dąbka, al. Grunwaldzka
8. Ścieżka zdrowia, Bażantarnia
9. PRE - Publiczny Rower Elbląski (etap 1)
10. Modernizacja ul. Fromborskiej, ul. Fromborska na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Ogólnej
11. Budowa łącznika drogi rowerowej od skrzyżowania Brzeska/Rypińska do skrzyżowania Browarna/Lubraniecka
12. Wykonanie nowej warstwy ścieralnej na ulicy Dąbka
13. Modernizacja wagonu Konstal 805 Na
14. Centrum miasta. Toalety publiczne w centrum miasta
15. Plac zabaw dla dzieci ulica Dolna, Pływacka, Niska. Barierki przy tramwaju.
16. Chodnik i droga rowerowa Elbląg - Piastowo
17. Ogrodzony wybieg z placem zabaw dla psów ( tor przeszkód agility), cześć druga wniosku
18. Postawienie ławek na szlakach turystycznych Bażantarni.
19. Odnowienie terenów tarasowych wokół muszli koncertowej w Bażantarni. Wymiana ławek, remont schodów, naprawa ubytków chodnikowych.
20. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na głównych skrzyżowaniach w mieście.
21. Modernizacja zestawów mrożących lód na lodowisku przy ul. Karowej
22. Budowa boiska do gry w bule w parku Kajki
23. Modernizacja toru do łyżwiarstwa szybkiego przy ul. Agrykola, wraz z boiskiem do piłki nożnej oraz ścianą do tenisa.
24. Bezpieczne przejście dla pieszych przy 4 LO
25. Oznakowanie przejść dla pieszych przy szkołach. 
26.Modernizacja amfiteatru w Parku Dolinka w Elblągu
27. Modernizacja skrzyżowania i wymiana nawierzchni asfaltowej skrzyżowania oraz odcinka drogi (Fromborska, Okrężna, Nowogródzka) + załacznik 
28. Rewitalizacja części kąpielowej basenu otwartego przez jej przekształcenie w staw kąpielowy z funkcją filtrowania wody na potrzeby oczyszczenia nurtu rzeki Kumieli do stanu gwarantującego powrót życia biologicznego na całym jej biegu od zrzutowiska wody do Zatorza
29. Renowacja Muszli Koncertowej w Bażantarni. 
30. Zielony Elbląg. Nasada drzew i porządkowanie elbląskich zieleńców. 
31. Pobudowanie boiska - inicjatywa ogólnomiejska o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim. ul. Komeńskiego + druga strona wniosku
32. Budowa toru do jazdy m.in. na rolkach z jednoczesną budową zimowego lodowiska, ul. Spacerowa
34. Siłownia na świeżym powietrzu, park przy ul. Traugutta.
35. Uliczne kosze na śmieci.
36. Wieża widokowa na Górze Chrobrego. 
37. Podniesienie standardu toru wrotkowego (otwartego lodowiska) przy Agrikola
38. Zagospodarowanie wydzierżawionego od Urzędu Miasta terenu przy ulicy Diaczenki 25-29 w Elblągu - wykonanie miejsc postojowych dla samochodów i miejsce wypoczynku i rekreacji dla ludzi i dzieci wg. załaczonego planu. + druga część 
39. Remont chodnika, ul. Kościuszki
40. Deptak spacerowy, Bulwar Zygmunta Augusta
41. Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do Jeziora Martwego - Jelenia Dolina
42. Przystanek autobusowy przy ul. Żuławskiej.
43. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu (ul. Robotniczej, Brzozowej i Jaśminowej) 
44. Budowa zatoczek autobusowych - ul. Kościuszki.
45. Rewitalizacja obiektów sportowych ul. Oliwska.
46. Budowa wieży widokowej w Bażantarni
47. Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych
48. Plaża miejska.
49. Program powszechnego dostępu do defibrylatorów automatycznych AED dla miasta Elbląga.
50. "Bike Park Park Dolinka" adaptacja terenu Parku Dolinka na potrzeby uprawiania kolarstwa górskiego.
51. "30 km/godz - ulice przyjazne życiu!"
52. Wykonanie chodnika dla pieszych do schroniska dla zwierząt na ulicy Królewieckiej.
53. Bezpieczne dojście do ogrodów działkowych ROD Kotlinka przy ul. Łęczyckiej
54. Dosadzanie drzew. Zagospodarowanie terenu przy ul. Oliwskiej - np. urządzić plac fitness. 
55. Fontanna 1 Maja 
56. Remont tarasu i schodów przy ulicy 1 Maja w reprezentacyjnycm ciągu komunikacyjnym łączącym ścisłe centrum miasta ze Starówką.
57. Instalacje dwóch obrotowych kamer miejskiego monitoringu wizyjnego na pasażu przy ul. Gwiezdnej pomiędzy Płk. Dabka a ul. Robotniczą.
58. Budki lęgowe dla ptaków miejskich.
59. Położenie kładki lub innego rozwiązania łączącego dwie dzielnice miasta.
60. Wymiana dziurawej nawierzchni ul. St. Wyspiańskiego.zorganizowanie jednego kierunku jazdy i utworzenie miejsc parkingowych z uwzglednieniem miejsc dostosowanych w pełni dla osób poruszających sie na wózku.
61. Wykonanie przejazdów rowerowych na obecnych przejściach dla pieszych oraz wybudowanie ściezki rowerowej od targowiska miejskiego do ulicy Topolowej.
62. Wykonanie nowej nawierzchni na torze wrotkarskim.
63. Givebox - 10 ładnych miejsc wymiany niepotrzebnych rzeczy.
64. Piękny i Przyjazny Plac Słowiański - odnowienie fontanny na Placu Słowiańskim wraz z oddaniem placu pieszym.
65. Modernizacja skrzyżowania i wymiana nawierzchni asfaltowej skrzyżowania i odcinka jezdni.
66. Wykonanie utwardzonej ścieżki rowerowo-pieszej od ul. Podchorążych do tarasu widokowego na Gęsiej Górze
67. Punkt widokowy z monitoringiem Gęsia Góra
68. Zagospodarowanie terenu modrzewia
69. Osiedlowe boiska do rzutu podkową.
70. Nasadzenia drzew, krzewów i parkanów. 
71. Propozycja utworzenia nowego targowiska - bazaru - giełdy. 
72. Siłownia na świeżym powietrzu.
73. Utworzenie Ośrodka Animacji i Aktywizacji Społecznej - Warszawska 55
74. Posprzątaj proszę po swoim czworonogu. + str 2 + str 3 
75. Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców budynków przy ul. Brzeskiej 30, Okrzei 23-15-27 oraz Okrzei 29-31 z zagospodarowaniem terenu zielonego graniczącego z ruchomą trasą przy ul. Brzeskiej. (złożono 4 wnioski)