BO 2018/2019 Okręg 5 / małe

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 5 MAŁE PROJEKTY 

Wnioski zaopiniowane pozytywnie

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

1

Kreatywny świat malucha – „Uczę się, bawię się - doświadczam” – ogród sensoryczny wraz z placem do gier dla najmłodszych uczniów

 

Teren zielony przy Szkole Podstawowej 

Nr 14

Ul. Mielczarskiego 45

 

25.000     

DUA – nie wnosi uwag.

ZZM – pozytywnie.

RGK – pozytywnie.

DEiS – pozytywnie.

2

„Mrówka – Wyścigówka”

Organizacja imprezy sportowej dla przedszkolaków

Szkoła Podstawowa nr 25

25.000     

DEiS – pozytywnie.

3

„Czarowanie na dywanie”

Organizacja cyklicznych zajęć dla przedszkolaków

Szkoła Podstawowa nr 25

25.000     

 DEiS – pozytywnie.

4

„Powtórka z podwórka”

Organizacja imprezy środowiskowej z wykorzystaniem gier i zabaw podwórkowych oraz planszowych

Szkoła Podstawowa nr 25

25.000     

DEiS – pozytywnie.

5

Ogród „Zielona wyspa”

Organizacja zajęć dla szkół, przedszkoli oraz mieszkańców

Szkoła Podstawowa nr 25

25.000    

DUA – nie wnosi uwag.

DEiS – pozytywnie.