Dokumenty do pobrania - archiwum

Uchwała nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=2360 ; Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.204.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2020 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=2361 ; Uchwała nr XII/375/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=3002 ; Uchwała nr XV/449/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=70 


Karty do głosowania na BO2022

Okręg 1

Okręg 2

Okręg 3

Okręg 4

Okręg 5Karty do głosowania na zadania BO2021 do pobrania i wydruku:

Okreg 1

Okręg 2

Okręg 3

Okręg 4

Okreg 5

 

Wniosek o ujęcie zadania w BO2021 do pobrania


Uchwała nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=2360 

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.204.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2020 r.stwierdzające nieważność części uchwały nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=2361 

Uchwała nr XII/375/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budzetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=3002

 

Budżet Obywatelski 2020 - ulotka

 

Uchwała nr IV/105/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.235.2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Elblągu nr IV/105/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

 

Uchwała nr IV/105/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.235.2019 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Elblągu nr IV/105/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego na rok 2020