Dokumenty do pobrania

Podział Elbląga na okręgi wyborcze

 


Uchwała nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=2360 ; Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.204.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2020 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=2361 ; Uchwała nr XII/375/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=3002 ; Uchwała nr XV/449/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=70 


Karty do głosowania na BO2022

Okręg 1

Okręg 2

Okręg 3

Okręg 4

Okręg 5