Dokumenty do pobrania

Podział Elbląga na okręgi wyborcze

Karty do głosowania na Budżet Obywatelski 2024

Okręg 1.
Okręg 2.
Okręg 3.
Okręg 4.
Okręg 5.

=====================================================================================================
Zgłoś swój projekt do 11 sierpnia.

Formularz zgłoszeniowy

Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 288/ 2023 w sprawie wysokości Budżetu Obywatelskiego w mieście Elbląg na rok 2024

Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 289/ 2023 w sprawie określenia harmonogramu działań dotyczących przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 290/ 2023 w sprawie wzoru wniosku o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim w mieście Elbląg na rok 2024

 

Obwieszczenie nr 41/XXVIII/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2023/45/akt.pdf