Dokumenty do pobrania

Podział Elbląga na okręgi wyborczeZgłoś swój projekt do 5 lipca 2024 r.

Formularz zgłoszenia projektu

 

Zarządzenie nr 282/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zarządzenie nr 283/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zarządzenie nr 291/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.

 

Obwieszczenie nr 41/XXVIII/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2023/45/akt.pdf