Zadanie nr 1

Utworzenie kreatywnego podwórka na Starym Mieście
Autorka: Karolina Śluz

  • 18 lipca 2013 roku - termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
  • 14 sierpnia został ogłoszony przetarg na Kreatywne Podwórko przy ul. Wapiennej w Elblągu. Otwarcie ofert odbyło się 22 sierpnia w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych.Obecnie trwa wyłanianie Wykonawcy.
  • początek września 2013 roku - zawarcie umowy z Wykonawcą.

    28 sierpnia 2013 roku został wyłoniony Wykonawca. Jest nim Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud Sp. z o.o. Po podpisaniu umowy Wykonawca będzie miał 45 dni na realizację zadania.

    Dokumenty z tego postępowania przetargowego oraz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty można znaleźć tutaj.

    Kreatywne podwórko zostało oddane oficjalnie do użytku 29 października 2013 roku.