Aktualności

Odwołania

Dodano: 29-09-2023

Odwołania rozpatrzone pozytywnie:

1. Usiądźmy wygodnie – więcej ławek – okręg 5
2. Naprawa ulicy Saperów w części prowadzącej do ośrodka osób z niepełnosprawnościami – okręg 5
3. Zrelaksuj się w Parku Kajki – budowa tężni – okręg 2

 

Odwołania rozpatrzone negatywnie:

1. Ogólnomiejska, darmowa wypożyczalnia gier planszowych – inicjatywa ogólnomiejska
2. Rozbudowa siłowni w Parku Traugutta o klatkę OCR i urządzenia o kalisteniki – okręg 3
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 23 w Elblągu wraz z zagospodarowaniem terenu – inicjatywa ogólnomiejska
4. Elbląskie rowery miejskie – inicjatywa ogólnomiejska
5. Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy ul. Saperów w Elblągu - inicjatywa ogólnomiejska
6. Garaże dla rowerów – okręg 4

88 projektów mieszkańców do głosowania w 12 edycji BO

Dodano: 18-09-2023

Zakończyła się weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2024. Zachęcamy wnioskodawców i wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wykazem zakwalifikowanych propozycji.

Urzędnicy oceniali wnioski pod względem praktycznej możliwości ich realizacji, gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych. Pozytywnie zaopiniowanych zostało 95 projektów z czego 41 to zadania inwestycyjne, 30 małe projekty, 24 inicjatywy ogólnomiejskie. Pomysły elblążan, które powtórzyły się zostały połączone w związku z tym ostateczna liczba projektów poddanych pod głosowanie wynosi 88. Duża część pomysłów – tak jak w latach ubiegłych dotyczy miejskiej infrastruktury, a więc miejskiej infrastruktury, a więc wykonania chodników, poprawy stanu alejek w parkach, ścieżek rowerowych nowych nasadzeń zieleni, poprawy estetyki miasta. Jeśli chodzi o małe granty, dotyczą one przede wszystkim działań integrujących lokalną społeczność. Wśród zgłoszonych pomysłów są między innymi rodzinne pikniki, warsztaty skierowane do różnych grup wiekowych, projekty dotyczące aktywności fizycznej czy projekty muzyczne.

Lista wniosków, na które będzie można głosować, jak i te, które nie zakwalifikowały się dalej znajduje się w zakładce EDYCJA 2023\2024.

Zgodnie z tegorocznym harmonogramem do 22 września trwa tryb odwoławczy. Wnioskodawca, którego wniosek został zaopiniowany negatywnie, ma prawo do odwołania. Odwołanie można składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim bądź drogą elektroniczną na adres bo@umelblag.pl w terminie od 18 do 22 września br.

Od 25 do 29 września Prezydent ma czas na rozpatrzenie ewentualnych odwołań.

Od 12 października do 9 listopada będzie trwało głosowanie mieszkańców.

Budżet Obywatelski 2024. Zakończyliśmy zbieranie wniosków.

Dodano: 18-08-2023

Zakończyło się przyjmowanie wniosków do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Dziękujemy Państwu za wszystkie propozycje. Elblążanie – pomimo okresu urlopowego, znów stanęli na wysokości zadania składając łącznie 156 wniosków. Niestety dwa z nich zostały złożone po terminie. Tak, jak w latach poprzednich, duża część pomysłów dotyczy miejskiej infrastruktury, a więc wykonania chodników, poprawy stanu alejek w parkach, ścieżek rowerowych, nowych nasadzeń zieleni, czy poprawy estetyki miasta. Są również wnioski związane z poprawią zdrowia mieszkańców. Elblążanie chętnie przedstawiali także swoje pomysły na działania integrujące lokalną społeczność w ramach małych projektów.

 

Budżet Obywatelski 2024 – tydzień na złożenie wniosku

Dodano: 04-08-2023

Już tylko tydzień pozostał na złożenie wniosku do 12 edycji Budżetu Obywatelskiego. Na pomysły mieszkańców czekamy do 11 sierpnia.

Budżet Obywatelski 2024

Dodano: 24-07-2023

Zgłoś swój projekt do 11 sierpnia.

Formularz zgłoszeniowy