Budżet Obywatelski 2024. Zakończyliśmy zbieranie wniosków.

Dodano: 18-08-2023

Przypomnijmy

W przyszłorocznej puli mamy zabezpieczone 4.105.000 zł. na realizację zwycięskich zadań. Jak zawsze pula jest podzielona na pięć okręgów, na każdy przypada 550.000 zł oraz na zadanie ogólnomiejskie, gdzie do wydania będzie 1.355.000 zł. W ramach okręgów wyborczych przewidzieliśmy po 30.000 zł na małe projekty, a kwota złożonego wniosku nie może przekraczać 10.000 zł.

 

Teraz nasz ruch

 Teraz oceną formalna i merytoryczną 154 wniosków złożonych w terminie zajmą się miejscy urzędnicy. Urzędnicy ocenią wnioski pod względem praktycznej możliwości realizacji proponowanych działań, gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych. 

Do 15 września br. opublikowana zostanie lista pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych wniosków. Od 18 do 22 września wnioskodawcy, których pomysły nie zostaną uwzględnione będą mieli jeszcze możliwość odwołania.

Głosowanie na ostatecznie zatwierdzoną listę pomysłów potrwa od 12 października do 9 listopada br.