Budżet Obywatelski 2022 – wnioski ocenione, co dalej?

Dodano: 09-07-2021

W tym roku złożonych zostało 105 wniosków. Ze względu na ten sam zakres prac 8 wniosków połączonych zostało w 4 zadania. W związku z tym, ocenie poddano 101 zadań (w okręgach: 49 inwestycyjnych i 30 małych oraz 22 zadania ogólnomiejskie).

Departamenty i jednostki podległe samorządowi oceniały zadania pod względem zgodności z obowiązującą uchwałą i zarządzeniami dotyczącymi Budżetu Obywatelskiego, pod względem praktycznej możliwości realizacji zadań,  gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych.

Pozytywnie zaopiniowane zostały 54 projekty, a negatywnie 47. W tym roku swoje wnioski złożyło 59 osób. Rekordzista 23 i  kolejny wnioskodawca 9 wniosków.

Duża część pomysłów – tak jak w latach ubiegłych, dotyczy miejskiej infrastruktury: chodników, parkingów, poprawy stanu alejek w parkach, czy nowych placów zabaw. Jeśli chodzi o małe granty, dotyczą one przede wszystkim działań integrujących lokalną społeczność. W tym roku wnioskodawcy zgłosili większą ilość małych projektów - 30, dla porównania w roku ubiegłym -  10.

Zgodnie z tegorocznym harmonogramem do 16 lipca trwa tryb odwoławczy. Wnioskodawca, którego wniosek został zaopiniowany negatywnie, ma prawo do odwołania. Można je składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim bądź drogą elektroniczną na adres bo@umelblag.pl w terminie od 12 do 16 lipca br.

Od 19 do 23 lipca Prezydent ma czas na rozpatrzenie odwołań. Po tym terminie opublikowana zostanie lista zadań zatwierdzonych do głosowania. Głosowanie mieszkańców trwać będzie od 9 do 29 sierpnia.