Budżet Obywatelski – czas na głosowanie !!!

Budżet Obywatelski – czas na głosowanie !!!

Dodano: 09-10-2020

Głosy można oddawać:

- elektronicznie - przez stronę internetową: budzetobywatelski.elblag.eu klikając na zamieszczony tam baner. Zachęcamy do tej najprostszej i najszybszej formy głosowania.

- tradycyjnie - ze strony budzetobywatelski.elblag.eu można pobrać i wydrukować papierowe karty
do głosowania. Są one dostępne w zakładce: Dokumenty do pobrania.

- tradycyjnie - poprzez karty do głosowania, które już od przyszłego tygodnia dystrybuowane będą
w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25) czyli w tych samych miejscach co wnioski o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim.

Wypełnione karty w formie papierowej należy składać  wyłącznie w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1).

Głosować można tylko jeden raz, zaznaczając maksymalnie pięć zadań z okręgu, do którego się należy oraz jedną inicjatywę ogólnomiejską. Głosując należy podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz swoją datę urodzin. W przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział
w głosowaniu na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane, które mieszkańcy przekazują w kartach papierowych i w formie elektronicznej
są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji głosów i nie są udostępniane żadnym firmom lub instytucjom.

Przed głosowaniem na zadania w poszczególnych okręgach warto sprawdzić do jakiego okręgu głosujący/głosująca należy. Podział miasta na okręgi wyborcze dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania. Głosy oddane na zadania z innego okręgu będą nieważne.

Ze względu na pandemię COVID-19 i bezpieczeństwo nas wszystkich zachęcamy Państwa
do głosowania drogą elektroniczną. Czekamy na Państwa głosy.

 

Podział Elbląga na okręgi wyborcze


Karty do głosowania na zadania BO2021 do pobrania i wydruku:

Okreg 1
Okręg 2
Okręg 3
Okręg 4
Okreg 5