Budżet Obywatelski 2021 - zobacz zwycięskie pomysły mieszkańców

Dodano: 27-11-2020

- To już dziewiąta edycja Budżetu Obywatelskiego. Głosowało 6 886 osób, pod głosowanie poddano 64 projekty. Do realizacji przyjęliśmy 25 wniosków. W tym roku opóźniła się publikacja głosów mieszkańców z powodu potrzeby weryfikacji ponad 1,5 tys. głosów, które okazały się nieważne. Wynika to z decyzji Wojewody o braku możliwości weryfikacji głosujących poprzez PESEL i adres zameldowania. Niestety wiele osób znalazło lukę głosując także za innych. Były też przypadki, że głos oddany został za osoby nieżyjące. Zmuszeni byliśmy w kilku przypadkach zgłosić tę sprawę do organów ścigania - zaznaczył prezydent Witold Wróblewski.

To  nie jedyne niespodzianki tegorocznego głosowania.

- Po raz pierwszy mieliśmy sytuację, gdzie zrównała się liczba głosów. Dotyczy to okręgu nr 4 i chociaż jeden z projektów wyczerpuje całą pulę przeznaczonych na okręg środków, zdecydowaliśmy się na realizację obu wniosków. Po raz pierwszy zdarzyła się również sytuacja, kiedy okazało się, że zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego w okręgu nr 2 „Trakt pieszo – rowerowy do Dąbrowy” zgłoszony został do realizacji w znacznie większym zakresie, jako projekt unijny.  Wobec tego, aby nie dublować zadania zdecydowaliśmy, że w tym okręgu ze środków Budżetu Obywatelskiego  realizowany będzie kolejny projekt tzn.  „Budowa toru rowerowego typu PUMTRACK, zagospodarowanie terenu przyległego oraz instalacja kamery monitoringu miejskiego” – podkreślał Prezydent.

W tegorocznym głosowaniu udział wzięło 6 886 osób. W okręgach głosowało łącznie 6 301 osób.
Na zadania ogólnomiejskie zagłosowało natomiast 4 984 elblążan.

Zwycięskie projekty i liczbę głosów, które otrzymały zaprezentował wiceprezydent Janusz Nowak.

- Przypomnę, że w puli przyszłorocznego budżetu jest 3,5 mln zł, z czego 1 mln na zadania ogólnomiejskie i po 500 tys. na zadania w poszczególnych 5 okręgach. Jeśli chodzi o inicjatywy ogólnomiejskie zweryfikowaliśmy kwoty, które były pierwotnie wyszacowane we wnioskach. Dzięki temu dwa projekty zostaną zrealizowane. Dotyczy to modernizacji fontanny przy ul. 1-Maja, gdzie zamiast 1 mln zł szacujemy kwotę 500 tys. zł oraz projektu Odnowy pomnika i rewitalizacji terenu wokół pomnika „Odrodzenia”, na który również przeznaczamy 500 000 zł. – mówił Wiceprezydent Janusz Nowak.

Prezentacja

Zestawienie głosów:

Okręg 1.

Okręg 2.

Okręg 3.

Okręg 4.

Okręg 5.

Ogólnomiejski