Budżet Obywatelski 2021. Zakończyliśmy zbieranie wniosków.

Dodano: 21-08-2020

Przypomnijmy

W przyszłorocznej puli mamy zabezpieczone 3.500.000 zł. na realizację zwycięskich zadań. Jak zawsze pula jest podzielona na pięć okręgów, na każdy przypada 500.000 zł oraz na zadanie ogólnomiejskie, gdzie do wydania będzie 1.000.000 zł. W ramach okręgów wyborczych przewidzieliśmy po 30.000 zł na małe projekty, a kwota złożonego wniosku nie może przekraczać 10.000 zł.

Teraz nasz ruch

Teraz do pracy przystępują miejscy urzędnicy. Ich zadaniem będzie ocena formalna i merytoryczna wniosków. Urzędnicy ocenią wnioski pod względem praktycznej możliwości realizacji proponowanych działań, gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych.
Do 11 września br. opublikowana zostanie lista pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych wniosków. Od 14 do 18 września wnioskodawcy, których pomysły nie zostaną uwzględnione będą mieli jeszcze możliwość odwołania.
Głosowanie na ostatecznie zatwierdzoną listę pomysłów planowane jest od 12 do 25 października.