Budżet Obywatelski 2021 – wnioski ocenione, co dalej?

Dodano: 11-09-2020

Urzędnicy oceniali wnioski pod względem praktycznej możliwości ich realizacji, gospodarności, kwestii formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych. Pozytywnie zaopiniowanych zostało 58 projektów (2 projekty zostały połączone z uwagi na ten sam zakres prac) z czego 36 to zadania inwestycyjne, 12 małe projekty, 10 inicjatywy ogólnomiejskie. Duża część pomysłów – tak jak w latach ubiegłych dotyczy miejskiej infrastruktury, a więc chodników, parkingów, poprawy stanu alejek w parkach, czy nowych placów zabaw,  poprawy estetyki miasta. W zgłoszonych propozycjach są również innowacyjne pomysły takie jak budowa miasteczka ruchu drogowego. Jeśli chodzi o małe granty, dotyczą one przede wszystkim działań integrujących lokalną społeczność. Wśród zgłoszonych pomysłów są między innymi rodzinne pikniki, warsztaty skierowane do różnych grup wiekowych, projekty dotyczące aktywności fizycznej, projekty muzyczne, czy I elbląskie regaty modeli żaglówek na rzece Elbląg.
Lista wniosków, na które będzie można głosować, jak i te, które nie zakwalifikowały się dalej znajduje się w zakładce EDYCJA 2020\2021.
Zgodnie z tegorocznym harmonogramem do 18 września trwa tryb odwoławczy. Wnioskodawca, którego wniosek został zaopiniowany negatywnie, ma prawo do odwołania. Odwołanie można składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim bądź drogą elektroniczną na adres bo@umelblag.pl w terminie od 14 do 18 września br.
Od 21 do 25 września Prezydent ma czas na rozpatrzenie ewentualnych odwołań.
Od 12 do 25 października będzie trwało głosowanie mieszkańców.