BUDŻET OBYWATELSKI 2020

BUDŻET OBYWATELSKI 2020

Dodano: 22-05-2019

BUDŻET OBYWATELSKI 2020 

 - Zapraszamy mieszkańców do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Każda wcześniejsza edycja, to dużo dobrych pomysłów, które po głosowaniu zmieniały nasze miasto. W tegorocznej puli mamy 3.100.200 zł i jest to kwota obligatoryjna, która stanowi 0,5% wydatków Gminy Miasta Elbląg zawartej w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu – mówił wiceprezydent Janusz Nowak.

Budżet Obywatelski, jak zawsze jest podzielony na pięć okręgów, na które przypada 500 tys. zł oraz na zadania ogólnomiejskie, gdzie do wydania będzie 600 tys. 200 zł. W ramach okręgów wyborczych i na zadania ogólnomiejskie przewidzieliśmy po 50 tys. zł na projekty miękkie, a kwota złożonego wniosku nie powinna przekraczać 25 tys. zł. – dodał prezydent Nowak

Nowe zapisy ważne dla mieszkańców

Jak wskazywał wiceprezydent Nowak po zakwestionowaniu przez wojewodę warmińsko-mazurskiego zapisów regulaminu Budżetu Obywatelskiego w części dotyczącej posiadania wymogu meldunku, w tej edycji wziąć będzie mógł udział każdy mieszkaniec miasta bez względu na to czy posiada zameldowanie. Nowy zapis dotyczy również szkół, nie będą one mogły się starać o środki na zadania inwestycyjne, za to będą mogły składać pomysły na projekty miękkie. Co ważne, każdy mieszkaniec-wnioskodawca, którego wniosek zostanie zaopiniowany negatywnie będzie się mógł od tej decyzji odwołać. I wreszcie krok w stronę dzieci i młodzieży, które od tej edycji również będą mogły składać swoje pomysły, a potem wziąć udział w głosowaniu, wymagać to jednak będzie oświadczenia od rodziców, bądź opiekunów prawnych.