Wnioski do Budżetu Obywatelskiego

Dodano: 04-06-2013

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkim 246 wnioskami złożonymi do Budżetu Obywatelskiego 2014.

Okręg 1
1. Wykonanie chodnika (Osiedle Zawada, ul. Odrodzenia od ul. Mazurskiej, lewa i prawa strona ulicy)
2. Remont i odnowienie wieży widokowej (Park Modrzewie)
3. Budowa parkingu oraz zabudowa kontenerów do składowania odpadów przy ul. Rechniewskiego/Okrzei/Brzeskiej (ul. Rechniewskiego - nr działki 106)
4. Plac zabaw dla dzieci (Park przy ul. Armii Ludowej - naprzeciwko przedszkola)
5. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Brzeskiej (ul. Browarna - róg Brzeskiej, nr działki 96/4)
6. Remonty chodników (Ulice: Poprzeczna, Wiejska, Browarna)
7. Parking (plac między ulicami Szarych Szeregów 3 oraz 3e i Płk. Dąbka 187. Przed drogą wewnętrzną łączącą w/w ulice)
8. Rozbudowa placu zabaw o urządzenia kreatywne oraz urządzenia dla seniorów (Park Modrzewie)
9. Rewitalizacja ciągów pieszych. Poprawa stanu wizualnego Parku Modrzewie (Park Modrzewie, ul. Mazurska)
10. Poprawa wizerunku skweru wzdłuż ul. Piłsudskiego (skwer pomiędzy ulicami Pokorną a Topolową)
11. Wykonanie drogi pod budynek wspólnoty przy ul. Brzeskiej 19-25 (wspólnota mieszkaniowa ul. Brzeska 19-25)
12. Przebudowa ulicy Rzepakowej (Rubno, ul. Rzepakowa)
13. Międzypokoleniowe podwórko (plac rehabilitacyjny dla seniorów oraz integracyjny plac zabaw dla dzieci. Osiedle Zawada, Al. Odrodzenia, działka nr 44/6 o pow. 0,5088 ha)
14. Remont i budowa chodnika i ulicy (ul. Matejki od numerów 3 i 6 do Topolowej oraz ul. Topolowej od Obr. Pokoju do Matejki)
15. Remont drogi (ul. Brzeska 30)
16. Naprawa drogi nr 509 i 507 obręb III w kompleksie garaży przy ulicach Krakusa i Obr. Pokoju (droga nr 509 i 507, obręb trzeci)
17. Obudowa i zadaszenie miejsca śmietnikowego przy budynku wspólnoty Robotnicza 119-123 (śmietnik przy budynku wspólnoty ul. Robotnicza 119-123)
18. Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży oraz miejsc postojowych za budynkiem należącym do wspólnoty mieszkaniowej Robotnicza 119-123 (droga za budynkiem wspólnoty mieszkaniowej ul. Robotnicza 119-123)
19. Zagospodarowanie Jaru pomiędzy fabryką domów a ul. Szarych Szeregów (Zawada-Jar - wzdłuż fabryki domów)

Okręg nr 2
1. Trasa pieszo-rowerowa (Fromborska-Zajazd-Krasny Las)
2. Wykarczowanie krzaków wzdłuż ulicy Fromborskiej w kierunku Krasnego Lasu na wysokości osiedla Bielany (ul. Fromborska na wysokości os. Bielany)
3. Remont schodów i budowa ścieżki do parku (Fałata pomiędzy numerami 47 a 55)
4. Program rozwoju przemysłowego w akcji zwalczania bezrobocia (Al. Jana Pawła II - Modrzewina, teren niedoszłego parku technologicznego)
5. Rozwój produkcji przemysłowej (Teren Elbląskiego Parku Technologicznego - Modrzewina)
6. Nowe miejsca pracy. (Modrzewina)
7. Połączenie Al. Jana Pawła II z ulicą Fromborską (Drewnik)
8. Opracowanie dokumentacji na budowę ciągu pieszo-rowerowego część II. (Krasny Las-Próchnik)
9. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fromborskiej. Od osiedla Bielany do osiedla Próchnik (pas drogowy wzdłuż ul. Fromborskiej, od końca istniejącej ścieżki przy osiedlu Bielany do osiedla Próchnik)
10. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu rowerowo-pieszego wraz z oświetleniem Fromborska-Dąbrowa (od skrzyżowania ul. Fromborskiej z Królewiecką do skrzyżowania ul. Leszczynowej z ul. Królewiecką)
11. Budowa ścieżki rowerowej z ul. Ogólnej do osiedla Próchnik (wzdłuż ul. Fromborskiej na odcinku Ogólna-Osiedle Próchnik)
12. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Królewieckiej (DW 504 od skrzyżowania ul. Królewieckiej z ul. Fromborską do granicy administracyjnej miasta - przynajmniej do Dąbrowy)
13. Dziadkowie i wnuczęta - ogródek pokoleniowy. (ul. Piłsudskiego 4 - działka 1/7, obręb 10)
14. Renowacja odcinka chodnika przy ul. Królewieckiej na wysokości od przystanku Królewiecka-"Truso" do dyskontu Biedronka (chodnik po stronie ul. Częstochowskiej)
15. Utworzenie krótkiego odcinka drogi asfaltowej, która połączy wewnętrzne drogi (ślepe uliczki) pomiędzy kompleksem bloków przy ul. Królewieckiej 209 a blokami przy ul. Królewieckiej 205, 207 i okolicznymi (ul. Częstochowska)
16. Obiekt sportowy - zespół boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej (ul. Kłoczowskiego - nr działki 13/2, 14/4)
17. Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na ul. Piłsudskiego (ul. Piłsudskiego od ul. Królewieckiej do ul. Płk. Dąbka)
18. Ścieżka fitness na powietrzu (obręb 27 działka nr 108/5)
19. Odbudowa wieży widokowej na "Belwederze" w Bażantarni (park leśny Bażantarnia)
20. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Piotra Kłoczowskiego (teren zielony przy ul. Kłoczowskiego, nr. działek 13/2, 14/4)
21. Plac zabaw przy ul. Fromborskiej (zieleń miejska za budynkami przy ul. Fromborskiej 11, 13, 15)
22. Budowa kawałka zamkniętego odcinka lub placu dla motocyklistów do doskonalenia umiejętności jazdy (ostatnie metry Al. Jana Pawła II [Modrzewina] lub teren obok)
23. Modernizacja i przebudowa ulic: Okrężnej, Witkiewicza, Kruczkowskiego, Iwaszkiewicza i Krasny Las (od ul. Fromborskiej do ul. Królewieckiej [Okrężna]. Od ul. Fromborskiej do al. Jana Pawła II [pozostałe])
24. Budowa parkingu dla targowiska miejskiego (ul. Robotnicza-płk. Dąbka)
25. Budowa placu zabaw (ul. Królewiecka 209)
26. Budowa jezdni (drogi) i chodników przy ul. Częstochowskiej i Bartniczej i do ul. Legionów (ul. Częstochowska [od Królewieckiej] i ul. Bartnicza do Fromborskiej + chodnik od ulicy Częstochowskiej do Legionów)
27. Umieszczenie dużych ławek służących m. in. leżeniu czy opalaniu (Park leśny Bażantarnia)

Okręg nr 3

1. Działanie na rzecz estetyzacji terenów miasta i dzielnic, gdzie mieszkam (działka przy ul. Sienkiewicza, nr działki 3/4 z literą B na wysokości wieżowców nr-y 25 i 27 przy ul. Kościuszki)
2. Remont chodnika (Ulica Pionierska od ul. Robotniczej do skrzyżowania z płk. Dąbka - bez tego skrzyżowania)
3. Remont ulicy Skłodowskiej i chodników
4. Ochrona zabytkowej zieleni. Naprawa i ochrona chodników dla pieszych (zabytkowy zieleniec przy ul. Agrykola, ul. Agrykola i Górnośląska
5. Ochrona zieleni, ul. Nowowiejska (park przy ul. Agrykola, szkoła nr 3, zaplecze ul. Nowowiejskiej)
6. Ochrona zabytkowej zieleni (Rewitalizacja terenu przy szkole nr 3 od strony ul. Agrykola)
7. Ochrona zieleni (ul. Agrykola)
8. Ochrona zabytkowej zieleni. Naprawa (budowa) chodników dla pieszych (Zabytkowy Zieleniec przy ul. Agrykola, przy Szkole nr 3. Ul. Agrykola i Górnośląska)
9. Ochrona środowiska, ul. Nowowiejska (ul. Agrykoli przy szkole nr 3, ul. Nowowiejska)
10. Plac zabaw dla dzieci (ul. Barona teren między numerami od 25 do 35 [nieparzyste])
11. Ochrona zabytkowego zieleńca (ul. Agrykola przy szkole nr 3)
12. Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej do budynków położonych przy ul. Moniuszki 44, 44 A, 44 B, 46-58 oraz wykonanie oświetlenia drogi (droga dojazdowa położona na działce nr 165/25 przy ul. Moniuszki)
13. Budowa parkingu samochodowego oraz chodnika (ul. Agrykola 4)
14. Plac zabaw dla dzieci SOSW nr 1 oraz dzieci z sąsiedztwa (ul. Kopernika 27)
15. Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Oliwskiej i ul. Sienkiewicza (przy IV LO)
16. Rewitalizacja terenu zielonego wzdłuż północnej strony ul. Nowowiejskiej i skweru między ulicami Pilgrima a Władysława IV
17. Remont Domu Dziecka (Dom Dziecka ul. Bolesława Chrobrego)
18. Remont i modernizacja pasażu przy ul. Gwiezdnej (Pasaż na Gwiezdnej pomiędzy ulicami Pułkownika Dąbka a Robotniczą)
19. Kosmetyka parku - wyrównanie terenu (Park Traugutta/Oliwska)
20. Ochrona zabytkowego parku przy ul. Agrykola (park Agrykola przy szkole nr 3)
21. Modernizacja podwórka (ul. Kościuszki od 8 do 14)
22. Ułatwienie niepełnosprawnym dotarcie na Warsztaty Terapii Zajęciowej (droga prowadząca z ul. Kościuszki do miasteczka szkolnego przy Saperów - dzikie przejście zaczynające się na wysokości Kościuszki 31, kończące zaś przy ul. Piechoty 17)
23. Nasadzenie drzew (ul. Płk. Dąbka 104 I i 104 II od strony jezdni przy żywopłocie)
24. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
25. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
26. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
27. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
28. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
29. Kontynuacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2013 - rewitalizacja terenu wokół bloku Bażyńskiego 1-9 oraz 11-19 (Bażyńskiego)
30. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
31. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości (Bydgoska 7)
32. Wymiana chodnika na ul. Pionierskiej (wymiana nawierzchni chodnika na ul. Pionierskiej po obu stronach jezdni od ul. Fałata do ul. Beniowskiego)
33. Przywrócenie do pierwotnego stanu parku-zieleńca przy ul. Agrykola i utrzymanie jego funkcji jako miejsca spacerów dla elblążan (zabytkowy park-zieleniec przy ul. Agrykola)
34. Udrożnienie przejścia mieszkańcom z ul. Chopina do ul. Władysława IV i Nowowiejskiej (Chopina 1-1 a, 2-2 a)
35. Estetyka poprzez nasadzenie roślin pnących lub kwiatów (ul. Jaśminowa - mur zaporowy przed osunięciem ziemi wzdłuż bud. nr 20-30 oraz rozbiórka baraku)
36. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego (skrzyżowanie ulic Robotnicza-Jaśminowa-Gwiezdna)
37. Ochrona środowiska (ul. Agrykoli przy SP nr 3 i ul. Nowowiejska)
38. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
39. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
40. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
41. Remont lub przebudowa (powiększenie) nawierzchni parkingu osiedlowego (ul. Sienkiewicza - parking dla mieszkańców budynków przy ul. Kościuszki 25 i 27)
42. Budowa chodnika i naprawa nawierzchni jezdni ul. Toruńskiej (ul. Toruńska)
43. Podjazd dla wózków w Parku Dolinka (schody prowadzące do Parku Dolinka z ul. Traugutta [Władysława IV])
44. Wymiana nawierzchni ulic: Tczewska, Bydgoska, Toruńska, Grudziądzka (Dzielnica Sadyba)
45. Parking (ul. Kościuszki 29-31)
46. Rewitalizacja chodnika przy ul. Sienkiewicza ze ścieżką rowerową i zatoczką autobusową (chodnik przy ul. Sienkiewicza, strona zachodnia od mostu na ul. Górnośląskiej do ul. Oliwskiej)
47. Remont ul. Bydgoskiej
48. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
49. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
50. Remont ul. Bydgoskiej
51. Zmiana organizacji ruchu (ul. Fałata)
52. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
53. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
54. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
55. Remont ul. Bydgoskiej
56. Remont ul. Bydgoskiej
57. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
58. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
59. Remont ul. Bydgoskiej
60. Remont ul. Bydgoskiej
61. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
62. Naprawa ul. Bydgoskiej w Elblągu na całej długości
63. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
64. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
65. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
66. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
67. Remont ul. Bydgoskiej na całej długości
68. Remont dróg (ul. Pilgrima)
69. Utworzenie siłowni na powietrzu (ul. Oliwska - stare boisko)
70. Budowa drogi dojazdowej (ul. Robotnicza 107-109, zaplecze budynków Robotnicza 99-105)
71. Uporządkowanie terenu (Robotnicza-Okrzei-Daszyńskiego-Próchnika)
72. Remont chodnika (ul. Pionierska od ul. Żeglarskiej do ul. Robotniczej)
73. Remont drogi i chodników (ul. Żeglarska)
74. Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego
75. Przebudowa chodnika (ul. Cicha)
76. Uporządkowanie terenu (ul. Królewiecka-Bosmańska)
77. Budowa garbów spowalniających ruch samochodowy i motocyklowy, ul. Chrobrego
78. Remont ulicy Bydgoskiej na całej długości
79. Remont ulicy Bydgoskiej na całej długości
80. Remont ulicy Bydgoskiej na całej długości
81. Remont ulicy Bydgoskiej na całej długości
82. Zagospodarowanie podwórka z budową placu zabaw dla dzieci i parkingu osiedlowego (Podwórko między ulicami Próchnika, Daszyńskiego a Okrzei)
83. Park dla psów w Parku Dolinka
84. Umieszczenie dużych ławek służących m. in. leżeniu czy opalaniu (Park Dolinka)
85. Zorganizowanie jednego dużego parku dla psów i zmobilizowanie spółdzielni mieszkaniowych do zorganizowania kilku mniejszych parków dla psów na terenie całego miasta. Wybudowanie na terenie całego miasta kilku basenów krytych. Postawienie na terenie całego miasta większej ilości koszy na śmieci ze znakiem psa, czyli na odpady po psach

Okręg nr 4
1. Naprawa nawierzchni placu parkingowego przy wieżowcach ul. Nowowiejska 6 i 4
2. Wymiana oświetlenia ulicznego (Ulica Trybunalska, od ulicy Słonecznej do ulicy Ratuszowej)
3. Rewitalizacja podwórka (Podwórko przed blokami Trybunalska 22B, 22A, 21A)
4. Remont chodnika od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Trybunalską do skrzyżowania ulic Trybunalskiej z Zieloną (chodnik znajduje się po lewej stronie ulicy Trybunalskiej oraz małe odcinki po prawej stronie od skrzyżowania z ul. Zieloną)
5. Stworzenie chodników i dojść do parkingu oraz prace porządkowe (Parking znajdujący się pomiędzy ulicami Przymurze a Rycerską, naprzeciwko Hotelu Arbiter)
6. Plac zabaw z boiskiem dla dzieci (Ulica Trybunalska 14-15 za budynkiem)
7. Plac zabaw przy ul. Trybunalskiej (podwórko ul. Trybunalska14-15)
8. Wykonanie dojść (chodników) dla pieszych do parkingu (Parking pomiędzy ulicami Przymurze a Rycerską)
9. Przeniesienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z ul. Orlej oraz Szańcowej do Rubna Wielkiego na teren ZUO
10. Budowa ulicy, chodników, parkingu i zagospodarowanie placów zielonych (z możliwym uwzględnieniem placu zabaw, ławeczek) wzdłuż ulic Klasztornej i Kuśnierskiej
11. Stworzenie terenu przyjaznego mieszkańcom (Teren przy budynku Stawidłowa 17-21, Freta 2-8 i Freta 10-14)
12. Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie ulic Kuśnierskiej i Klasztornej
13. Naprawa drogi dojazdowej - osiedlowej (ul. 12 Lutego 16-20)
14. Wykonanie oświetlenia (Ulica Zamkowa)
15. Rekonstrukcja fontanny Neptuna na Starym Mieście (Skrzyżowanie Starego Rynku i ulicy Rybackiej)
16. Budowa miejsc postojowych oraz remont chodnika przy ulicy Odzieżowej 2-4 - kontynuacja zadania z Budżetu Obywatelskiego 2013 (zagospodarowanie terenu działki przy budynku wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości ul. Odzieżowa 2-4 - II etap koncepcji)
17. Modernizacja ulicy osiedlowej (ul. Giermków 22-28 i strefa śródmiejska, nr działki 256/1)
18. Ogrodzenie kreatywnego podwórka przy ul. Teatralnej
19. Objęcie monitoringiem kreatywnego podwórka przy ul. Teatralnej
20. Odtworzenie nowej studni miejskiej na Starym Mieście
21. Remont nawierzchni ul. Leszno
22. Ogrodzenie placu zabaw w parku Traugutta
23. Remont chodnika przy ul. Teatralnej wraz z wytyczeniem w nim ścieżki rowerowej (południowa strona ul. Teatralnej, odcinek długości ok. 70 m)
24. Budowa chodnika przy ul. Teatralnej vis a vis CH Zielone Tarasy (odcinek chodnika przy ul. Teatralnej przy przejściu dla pieszych do CH Zielone Tarasy i budynku przy ul. Teatralnej 6)
25. Sportowa Oliwska. Rewitalizacja "kortów tenisowych" przy ul. Traugutta/Oliwska (beton-plac służący niegdyś jako kort tenisowy i boisko do koszykówki przy ul. Traugutta/Oliwskiej)
26. Remont drogi i oświetlenie (odcinek drogi przy rzece Elbląg łączący ul. Warszawską z Grochowską i ul. Grochowską od nr. 40 B do 38)
27. Modernizacja chodnika i estetyzacja zieleńca (ul. Chmurna i strefa śródmiejska nr działki 250/14)
28. Budowa chodnika oraz uporządkowanie terenu wokół Galerii EL od strony ulic Kuśnierskiej i Klasztornej
29. Rewitalizacja placu zabaw i alejek w Parku Traugutta
30. Plac rozrywki: rolki i łyżwy (w Parku Planty)
31. Podwórko kreatywne na tyłach hotelowca przy ul. Związku Jaszczurczego (teren otaczający południową i wschodnią część Hotelowca przy ul. Zw. Jaszczurczego)
32. Remont chodnika i ulicy (ul. Wyspiańskiego)
33. Budowa ulic Kuśnierskiej i Klasztornej, zagospodarowanie placu przy ul. Studziennej od strony Galerii EL na parking oraz plac zabaw dla dzieci
34. Chodniki i parking przy Galerii EL (ul. Klasztorna i Kuśnierska)
35. Oświetlenie kreatywnego podwórka przy ul. Wapiennej (nr działki 228/5 obręb 15)
36. Śródmiejskie centrum rekreacji (w kwartale ulic Pow. Warszawskich, Al. Armii Krajowej, Winna, Zacisze, w miejscu zlikwidowanych garaży przez ZBK, obok terenu spółdzielni "Sielanka")
37. Udostępnienie lokalu po byłym salonie fryzjerskim przy ul. Nowowiejskiej na cele społeczne (ul. Nowowiejska, pomieszczenie w budynku usługowym)
38. Rewitalizacja podwórka, ulice Trybunalska od nru 12, Słoneczna i Kosynierów Gdyńskich
39. Rewitalizacja podwórka przy ul. Trybunalskiej 12 A, B, 13 A, B, C
40. Estetyzacja placu Kazimierza Jagiellończyka
41. Montaż siatek zabezpieczających w parku Traugutta (Park Traugutta przy krzyżu papieskim)
42. Poprawa infrastruktury w Parku Traugutta (utwardzenie nawierzchni wydeptanych ścieżek, montaż ławek, stojaków rowerowych, ogrodzenie placu zabaw)
43. Rewitalizacja placu i podwórka przy ul. Trybunalskiej 12, 13, 14
44. Rewitalizacja i powiększenie placu zabaw w Parku Traugutta
45. Zagospodarowanie terenu wewnątrz zabudowy w obrębie ulic Hetmańska, Giermków, Mączna i 1 Maja
46. Przebudowa ulicy z budową chodników i parkingów (ul. Zajchowskiego)
47. Remont ulicy i chodnika (ul. Zacisze od ul. Winnej do Powstańców Warszawskich)
48. Uporządkowanie terenu (ul. Płk. Dąbka 5-11, 23, 25)
59. Przebudowa ulicy z budową chodników i parkingów (ul. Zajchowskiego)
50. Przebudowa chodnika i ulicy Diaczenki
51. Wybudowanie placu sportowego do Street Workout (Park Traugutta)
52. Umieszczenie dużych ławek służących m. in. leżeniu czy opalaniu (Park leśny Traugutta)

Okręg nr 5
1. Renowacja toru saneczkowego na Gęsiej Górze
2. Przebudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ulicą Ogrodową
3. Modernizacja placu poprzez ustawienie ławek, nasadzenie krzewów i drzew. (Teren przy ulicach: Panieńska, Dojazdowa, Rybna)
4. Remont nawierzchni drogi przy ul. Olkuskiej (dz. nr 559/2 obręb 286101)
5. Budowa nowego przystanku tramwajowego (naprzeciwko hali CS-B i PWSZ)
6. Budowa chodników (przy ulicy Kolejowej)
7. Plac zabaw i miejsca postojowe przy ulicy Kilińskiego (plac w "podkowie" budynków Kilińskiego 47, 47 a i 41-43)
8. Wykonanie chodnika od ulicy św. Floriana do ulicy Reymonta 32 (jadąc od strony miasta lewa strona ulicy Bema od św. Floriana do Wł. Reymonta)
9. Budowa parkingu przy ul. Wyżynnej
10. Dokończenie budowy ul. Bytomskiej
11. Poprawa stanu technicznego ul. Jasnej
12. Budowa drogi utwardzonej ul. Wyżynna wraz z oświetleniem (ul. Wyżynna odcinek od szkoły nr 25 w kierunku ul. Podchorążych
13. Rewitalizacja podwórka przy ul. Rawskiej numery 1 A-B-C (Rawska 1-1A, 1B-1C)
14. Położenie asfaltu na ul. Gałczyńskiego
15. Położenie asfaltu na ul. Gałczyńskiego
16. Fontanna na terenie zielonym między Mickiewicza a Żeromskiego
17. Remont chodnika przy ul. Sadowej (odcinek między Al. Grunwaldzką a ul. Kolejową po obu stronach)
18. Ścieżka wzdłuż rzeki Elbląg (pas wzdłuż rzeki Elbląg w kierunku Zalewu, ewentualnie Jeziora Drużno)
19. Budowa drogi wraz z oświetleniem, odcinek 300 m (ul. Garnizonowa)
20. Budowa drogi i oświetlenia na ul. Wyżynnej (na odcinku od szkoły nr 25 do kościoła św. Floriana)
21. Wymiana chodnika przy płocie przedszkola nr 31 i wymiana nawierzchni parkingu przed przedszkolem (teren przedszkola i Grunwaldzka 44)
22. Sporządzenie planu ochrony parku kulturowego na osiedlu Osiek
23. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z budową miejsc postojowych na ul. Narciarskiej
24. Remont i zmiana organizacji ruchu ulicy Prusa
25. Remont chodnika, ul. Grottgera (wzdłuż ul. Grottgera od skrzyżowania z Al. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Chełmońskiego)
26. Remont parkingu (ul. Komeńskiego naprzeciwko szpitala, działka nr 9, obręb 17)
27. Modernizacja fragmentu ulicy Artura Grottgera (od strony Spółdzielni Mieszkaniowej "Zrzeszeni" na odcinku od wjazdu do sklepu Stokrotka  - skrzyżowanie z ul. Chełmońskiego do wjazdu do jednostki wojskowej na wysokości ul. Kossaka)
28. Remont chodnika, ul. Grottgera od ul. Chełmońskiego do ul. Kossaka
29. Odbudowa i zadaszenie miejsca śmietnikowego przy budynku wspólnoty Saperów 15 (śmietnik przy budynku 13-15)
30. Remont drogi (położenie nowej nawierzchni) na ul. Słowackiego (obręb 17, działka 857/2)
31. Remont drogi (położenie nowej nawierzchni) na ul. Słowackiego (obręb 17, działka 857/2)
32. Wykonanie chodnika (szerokość ok. 1,5 m) przy głównej drodze i naprawa lub wykonanie brakujących chodników przed budynkami mieszkalnymi przy ul. Słowackiego (obręb 17, działki 857/2, 858/2, 858/45, 842/2)
33. Wykonanie chodnika (szerokość ok. 1,5 m) przy głównej drodze i naprawa lub wykonanie brakujących chodników przed budynkami mieszkalnymi przy ul. Słowackiego (obręb 17, działki 857/2, 858/2, 858/45, 842/2)
34. Wykonanie miejsc parkingowych na placu przy ul. Słowackiego (plac zieleni przy ul. Słowackiego, obręb 17, działka 857/2)
35. Wykonanie miejsc parkingowych na placu przy ul. Słowackiego (plac zieleni przy ul. Słowackiego, obręb 17, działka 857/2)
36. Automatyczna toaleta publiczna (plac pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego)
37. Montaż "spowalniaczy" na ul. Komeńskiego (ul. Komeńskiego przy Zespole Szkół Mechanicznych oraz Szpitalu)
38. Wybudowanie mini boiska sportowego (ul. Reymonta)
39. Remont nawierzchni ulic Gałczyńskiego i Kraszewskiego
40. Usprawnienie systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, remont nawierzchni ulicy i chodników (ul. Morszyńska)
41. Wybudowanie placu zabaw dla dzieci, ulice Daleka i Peryferyjna
42. Wybudowanie wiaduktu na Zatorze i wyrównanie ziemi przed blokiem 84
43. Remont drogi, chodnika, zmiana organizacji ruchu (ul. Prusa)
44. Budowa pochylni ułatwiającej poruszanie się wózkom dziecięcym, inwalidzkim oraz osobom starszym (dworzec PKP-schody prowadzące od terenu dworca PKP do tunelu oraz z tunelu do ul. Lotniczej)
45. Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania Mickiewicza-Ogrodowa
46. Odnowienie alejek (teren między Mickiewicza a Żeromskiego)
47. Rondo, ścieżka rowerowa (skrzyżowanie Grottgera-Łęczycka-Rawska)
48. Modernizacja dziurawych alejek wokół wieżowców oraz postawienie ławek i koszy na śmieci, powiększenie placu zabaw dla dzieci oraz wymiana podłoża - zastąpienie piasku np. tartanem (ul. Malborska, Zatorze)

Bez okręgu
1. Dbamy o ekologię (obszar miasta)
2. Budowa krytego basenu kąpielowego
3. Budowa krytego basenu kąpielowego lub aquaparku
4. Inwestycja w seniorów to potencjał do wzięcia
5. Oszczędność energii i czasu. Domy z windami
6. Wieża lub wieże gniazdowe dla jerzyków - killerów komarów i innych owadów (otwarte przestrzenie na terenie miasta bądź konstrukcje gniazdowe na wysokich budynkach)
7. Nasadzenie drzew i krzewów w całym mieście
8. Budki lęgowe dla ptaków miejskich - teren miasta (parki, skwery, tereny zielone, budynki)
9.
Wytyczenie granic dzielnic w Elblągu
10. Wytyczenie granic dzielnic w Elblągu
11. Wytyczenie granic między dzielnicami w Elblągu
12. Wytyczenie granic dzielnic w Elblągu
13. Wytyczenie granic dzielnic w Elblągu