Budżet Obywatelski – pozostało 10 dni głosowania!

Dodano: 11-10-2018

Praktyczne informacje
Głosować można przez nasząąstronę  internetową.

Zachęcamy do tej najprostszej i najszybszej formy głosowania.

Z naszej strony można również pobrać i wydrukować papierową kartę do głosowania. Karty dostępne są także w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1), w Informacji Turystycznej (Ratusz Staromiejski), Referacie Obsługi Kierowców (Pl. Dworcowy), Departamencie Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa), Zarządzie Budynków Komunalnych (ul. Ratuszowa), na basenie CRW „Dolinka” oraz w ESWIP i Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Związku Jaszczurczego).

Wypełnione karty w formie papierowej należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1).

Wszyscy mieszkańcy chcący oddać głos powinni podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL. Przed głosowaniem na zadania w poszczególnych okręgach warto sprawdzić do jakiego okręgu głosujący/głosująca należy. 

W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA można sprawdzić (oraz pobrać) podział miasta na okręgi wyborcze. Głosy oddane na zadania z innego okręgu będą nieważne.