BO 2018/2019 Okręg 3 / odrzucone

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE

Wnioski odrzucone  

Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Opinia wskazana przez Departament/Referat

Stanowisko Komisji

1

Przywracamy historyczny charakter ul. Pionierskiej – miejsca działalności i zamieszkania Pionierów Elbląga po 1945r.

Ul. Pionierska od budynku „z zegarem – nad ulicą” do ul. Beniowskiego,

Ul. Żeglarska (chodnik). Renowacja budynku „nad ulicą” – elewacja zewnętrzna. Remont chodników na ul. Pionierskiej. Utworzenie „skweru pamięci” – tablic ze zdjęciami Pionierów przy wejściu do Parku Kajki

430.000

20.000 skwer

DUA – nie wnosi uwag.

ZZM – pozytywnie.

DZD – pozytywnie.

(w zakresie remontu chodników).

DGNiG -  opiniuje negatywnie remont budynku mieszkalnego przy

ul. Pionierskiej 14-20 ponieważ jest to budynek wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

Realizacja zadania przekracza kwotę przeznaczoną w zasadach BO oraz budynek mieszkalny należy do wspólnoty mieszkaniowej

2

Przywracamy historyczny charakter ulicy Pionierskiej – miejsca działalności i zamieszkania Pionierów Elbląga po 1945r.

 

Ul. Pionierska od budynku „z zegarem – nad ulicą” do ul. Beniowskiego,

Ul. Żeglarska (chodniki). Renowacja budynku „nad ulicą” – elewacja zewnętrzna. Remont chodników na ul. Pionierskiej. Utworzenie „skweru pamięci” – tablic ze zdjęciami Pionierów przy wejściu do Parku Kajki

 

430.000

20.000 skwer

DUA – nie wnosi uwag.

DZD – pozytywnie.

(w zakresie remontu chodników).

DGNiG -  opiniuje negatywnie remont budynku mieszkalnego przy

ul. Pionierskiej 14-20 ponieważ jest to budynek wspólnoty mieszkaniowej.

 

 

Realizacja zadania przekracza kwotę przeznaczoną w zasadach BO oraz budynek mieszkalny należy do wspólnoty mieszkaniowej

 

 

 

 

3

Naprawa bieżni tartanowej Miasteczko Szkolne

Miasteczko Szkolne

0

DI – negatywnie. Naprawa bieżni została zakończona 

 

Brak wystarczającej  ilości podpisów popierających

4

„Cztery pory w biegu” – cykl czterech biegów przełajowych

Park Kajki

 

RGK – pozytywnie.

ZZM – pozytywnie.

(wysłać do DEiS celem oszacowania).

DEiS – negatywnie. Na terenie Elbląga cyklicznie odbywają się zawody biegowe organizowane m. in. przez MOSiR, MOS, stowarzyszenia i placówki oświatowe. Ponadto zgłoszony projekt nie wskazuje organizatora, który pojąłby się organizacji zawodów biegowych. Istnieje możliwość podjęcia rozmów ze stowarzyszeniami lub organizacjami, które mogą podjąć się organizacji takich zawodów i aplikować o wsparcie finansowe ze środków przewidzianych w budżecie miasta na organizację zawodów sportowych

Brak wystarczającej ilości podpisów popierających